MAJLIS PENYERAHAN SURAT PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA DI BAWAH MAJLIS TERTINGGI MUIS

Tempat : Bilik Madani, Tingkat 2, Wisma MUIS Tarikh : 26hb Januari 2022 Masa : Jam 2.00 petang

1. Jawatankuasa Pelaburan
 2. Jawatankuasa Dermasiswa dan Pengajian Tinggi MUIS
 3. Jawatankuasa Taman Perkuburan
 4. Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Ekonomi Islam Negeri Sabah (SIEDEC)

Album : https://muis.sabah.gov.my/album/majlis-penyerahan-surat-pelantikan-ahli-jawatankuasa-di-bawah-majlis-tertinggi-muis